Het gebied

Ontdek het prachtige Drenthe

Het Drentse landschap is werkelijk waar zeer mooi en uniek in Nederland. Toch is Drenthe een gebied in Nederland wat veel Nederlanders niet kennen. Dit is geheel onterecht. Graag willen wij alle Nederlanders aanmoedigen om het mooie Drenthe te ontdekken en onder de indruk te worden van dit prachtige en unieke stukje Nederland.

 

Heuvellandschap van Drenthe

mrgreenDrenthe wordt gekenmerkt door de afdrukken die de stuwwallen duizenden jaren geleden hebben achtergelaten in het landschap. Deze stuwwallen waren enorme ijsschotsen die tijdens de ijstijd een groot deel van Noord-Europa bedekte. Toen deze ijsschotsen zich aan het begin van de laatste ijstijd langzaam uitbreiden over het land, duwde ze door hun gewicht het land omhoog. Hierdoor zijn er duidelijke lijnen in het landschap waarneembaar waar de ijsschotsen in de laatste ijstijd het land omhoog hebben geduwd. Dit worden stuwwallen genoemd. In Drenthe zorgen deze ruggen voor een heuvelachtig landschap. Deze lijn gaat door tot Utrecht, tot de Utrechts Heuvelrug.

 

Hunebedden

Deze ijsschotsen transporteerde ook enorme rotsen. Deze rotsen werden of voortgeduwd door de ijsschotsen of zijn op een andere manier richting de stuwwallen verplaatst. In de prehistorie zijn deze vreemde rotsen gebruikt voor het maken van graven.

De mensen die tijdens de prehistorie in Drenthe leefden, hadden een aparte manier van hun overledenen begraven. Op een wonderlijke manier zijn ze erin geslaagd om deze enorme rotsen, met een heel zwaar gewicht, te verplaatsen en zelfs op te stappelen om een graf te vormen. Er werd een ruimte gecreëerd tussen enkele rotsblokken en boven op de rotsblokken werd het graf overdekt. Het resultaat is een zeer indrukwekkende manier van mensen begraven.

Deze graven worden hunebedden genoemd, vernoemd naar het volk wat in de tijd in Drenthe leefde. Op verschillende plekken in Drenthe zijn deze hunebedden nog in het landschap te zien. Je kunt ze bezoeken, aanraken en de prehistorische sfeer ervaren. Dit is werklijkwaar een wonderlijke ervaring.

 

Veengebieden

Drenthe staat ook bekend om de veengebieden. In de 19e eeuw tot het begin van de 20e eeuw werd er flink turf gestoken in Drenthe. Deze zogenaamde turf was de bovenlaag van het heidelandschap. Deze turf brand er goed en was dus een zeer goed middel om de haardvuur in de huizen meer brandend te houden en een behaaglijke warmte in huis te creëren en om op te koken. Om dit veengebied te bekijken bied de segway daar een ideale mogelijkheid toe.

Bijna alle heide zijn verdwenen door het turfsteken. Enkele meters van de bovenste lagen van de grond zijn weg doordat het turf er is weggehaald. Het was een grote industrie. Grote stukken land werden ontgonnen om klaar te maken om turf te winnen. Deze turf werd uit de grond gewonnen en in plakken vervoerd richting het westen van Nederland, waar de grote steden lagen. Voor het transport werden er daarvoor veel kanalen aangelegd. Dit is nog steeds zichtbaar in het landschap van Drenthe. De rechte kanalen, de grote stukken turfvelden en in de namen van de dorpen.

Doordat het land werd ‘gekoloniseerd’ voor de turfwinning, verplaatste het dorp. De dorpsnamen werden steeds herhaald. Zo heb je bijvoorbeeld het oude dorp Exloo, een stuk verder een nieuwer dorp genaamd Exloërveen, vervolgens 1e Exloërmond en 2e Exloërmond. In een rij zie je de ontwikkeling van de turfwinning en de nieuwe dorpen die in het landschap in zijn gesticht.